Што е тоа CO-OP?


Podarok e-kniga

paket-podaroci

Сеуште не сте член на SFI?

 

Зачленете се слободно и без обврски

 

ДОБИВАТЕ:

ПОДАРОК е-книга „Заработка на интернет“

Краток курс за SFI

Напредни обуки за интернет маркетинг

... и многу друго

 

Регистрирајте се ОВДЕ!

користете GMAIL адреса

пристап до подароците добивате најдоцна за 24 часа

 

Една од најмоќните онлајн алатки за градење на тим која ви е достапна преку SFI е CO-OP. Со помош на оваа алатка можете да покренете заедничка онлајн кампања за зачленување на нови членови во Вашиот тим. Идејата е да Вие и некои членови од Вашиот тим здружите средства за одредена платена кампања, а преку оваа алатка новите членови рамномерно ќе се распоредат на сите учесници во одреден CO-OP.

На пример, доколку сте нашле ноекое онлајн место за рекламирање каде што имате добар одговор и доста зачленувања, тоа може да го споделите и со Вашите членови. Доколку сте платиле на пример 20$ за дадена кампања и имате 20 нови зачленувања, нормално е да ако платите 200$ да очекувате 200 нови членови. Вие може да соберете пари од сите заинтересирани во Вашиот тим и да ги вклучите во одреден CO-OP.

Ако најдете 10 заинтересирани кои би ви префрлиле по 20$, вие може да покренете кампања од 200$. Новозачленетите рамномерно ќе бидат распоредени на сите членови на тој CO-OP. Секој член ќе добие на пример по 20 PSA, а Вие добивате во вашиот downline 200 нови членови! И волците сити, и овците на број 🙂

Совети за тоа како може да соберете средства од членовите на Вашиот downline и варијанти како се распределуваат новите членови имате на: https://www.sfimg.com/PowerTools/TLCoop

што е тоа

VP за отварање на CO-OP

Но тоа не е се! За отварањето на првиот Ваш CO-OP SFI ве наградува со VersaPoints. Овие поени може да ги добиете и доколку отворите CO-OP а во него не ставите ниеден член. Значи, едноставно одете на Hot Sopts >> VP Ledger и во INTERMEDIATE ACTIONS наидолу најдете го „For setting up an advertising co-op for your team“. Кликнете на него, а потоа на страната што ќе ви се отвори изберете „• Start a new co-op“.

  • На новата регистрациона страна за нов CO-OP одберете во CO-OP SOURCE: – Your Gateway Site . 
  • Во полето за KeyCode ставете некој број од 0000 до 9999, освен оние кои што се више зафатени од SFI и кои што ви се набројани во списокот.
  • Најдолу во Description пишете нешто што ќе ве подсеќа за кој CO-OP се работи (пр. proba), а ASSIGNMENT TYPE: оставете го на Shares. 
  • На крај кликнете на копчето Create New Co-Op.

Не се плашете, оваа операција нема ништо да ве кошта. Се додека не ставите членови и не го користите за рекламирање посебниот линк за тој CO-OP, ништо не може да загубите. Така на многу едноставен начин заработувате уште 20 лесни VP.