Слободно…немам доволно време
 Гледам повремено дека некои членови во мојата структура се откажуваат од SFI. Не се многу, […]

Немам доволно време